≡ Menu

Avtomobilsko zavarovanje

Avtomobilsko zavarovanje velja za eno izmed najbolj pogosto sklenjenih zavarovanj v Sloveniji in tudi drugod po svetu. Glede na to, da mora imeti vsak avto sklenjeno avtomobilsko zavarovanje, če ga želimo uporabljati, je to tudi logično. Pri tem pa se pojavljajo velike razlike pri cenah za avtomobilsko zavarovanje. Na eni strani prihaja do razlik zaradi kritij, ki jih pokriva določeno zavarovanje, na drugi strani pa prihaja tudi do razlik med zavarovalnicami za avtomobilska zavarovanja.

Naročite brezplačen izračun za avtomobilsko zavarovanje

Kljub temu pa pri avtomobilskem zavarovanju ne prihaja do razlik pri osnovnem avtomobilskem zavarovanju. Zavarovanje avtomobilske odgovornosti je v osnovi enako pri vseh zavarovalnicah in ne glede na to, kje ga boste sklenili, bo imelo enako kritje. To pomeni, da vam bo to zavarovanje, ki vam krije škodo, ki jo s svojim avtom povzročite drugim, krilo škodo do enakega zneska oz. višine pri vseh zavarovalnicah.

V preteklosti se je ta znesek nekoliko zviševal, sedaj pa se je ustali pri višini 1000000€ za škodo na stvareh in 5000000€ za škodo zaradi zdravja in smrti. Na prvi pogled so ti zneski zelo visoki in tudi prav je tako, saj moramo biti prepričani, da bo avtomobilsko zavarovanje krilo celotno škodo, ki jo povzročimo pri uporabi avtomobila. Na drugi strani pa se moramo zavedati, da lahko dejansko povzročimo veliko škodo ali poškodujemo večje število oseb. Sicer se dogaja zelo zelo redko, a se je že kdaj zgodilo, da tudi 1 mio. € ni bilo dovolj za popravilo celotne škode.

Kar se torej tiče obveznega avtomobilskega zavarovanja moramo biti pozorni kakšno ceno plačujemo, saj je zavarovanje enako. Pri tem si lahko pomagamo z različnimi popusti in drugimi ugodnostmi, ki jih nudijo zavarovalnice, tako da si znižamo ceno. Nekatere zavarovalnice imajo zelo dosti reklame, nekatere pa nič in veliko krat ugotovimo, da to ni povezano s ceno avtomobilskega zavarovanja, kakor pa smo ugotovili, pa sami razlike pri zavarovanju sploh ni. Seveda, dokler govorimo samo o osnovnem avtomobilskem zavarovanju. Pri drugih oblikah zavarovanja, ki ga lahko sklenemo za avto, seveda prihaja do razlik, saj so zavarovalnice poljubno oblikovale svoje ponudbe, kritja in pakete.

Osnovno avtomobilsko zavarovanje se mora skleniti preden želimo registirati avto. Veliko ljudi ni prepričanih, če se najprej ureja registracija ali najprej zavarovanje za avto. Na tem mestu vam lahko povemo, da se mora najprej skleniti avtomobilsko zavarovanje, šele nato pa lahko opravimo registracijo avtomobila. S tem ko je avto zavarovan, lahko avto registriramo in uporabljamo.

Cena za avtomobilsko zavarovanje je odvisna od veliko faktorjev, ki jih bomo vsakega posebej opisali tudi na naši strani. Pri zavarovanju avtomobilske odgovornosti je najpomembnejši moč motorja pri avtomobilu. Zavarovalnice so svoje cene razdelile glede na moč motorja, tako da lahko dobimo enako ceno za dva avtomobila, ki imata sicer različno moč motorja, a spadata v enak razred. Najvišji razred je nad 130 kw, kar pomeni, da spadajo sem vsi avtomobili, ki imajo moč motorja nad to vrednostjo. Glede na statistiko škod se je ugotovilo, da imajo vozniki z močnejšimi avtomobili več škode, tako da je cena za avtomobilsko zavarovanje močnejšega avtomobila višja, kot za tistega z nižjim.

V klikor vas zanima kakšno ceno boste za avtomobilsko zavarovanje plačali letos, lahko na naši prvi strani naročite izračun za avtomobilsko zavarovanje in hitro vam ga bomo pripravili.