≡ Menu

Obvezno zavarovanje za avto

Avtomobilska zavarovanja lahko razdelimo na obvezno avtomobilsko zavarovanj, ki je zavarovanje avtomobilske odgovornosti in ostala zavarovanja, ki jih lahko prav tako sklenemo za svoj avtomobil. To je lahko kakšna oblika kasko zavarovanja ali druge oblike zavarovanj, ki nam lahko koristijo.

Zavarovanje avtomobilske odgovornosti je zavarovanje, ki nas ščiti pred stroški, ki bi jih imeli, če bi drugi osebi povročili škodo. S tem zavarovanjem poplačilo te škode prevzame zavarovalnica. Zavarovanje avtomobilske odgovornosti ureja Zakon o obveznih zavarovanjih. Skleniti ga moramo za vsako vozilo v prometu. S tem zavarovanjem so vsi udeleženci v prometu zavarovani, da če jim kdo povzroči škodo, bodo dobili to škodo poplačano. Za škodo na lastnem vozilu smo odgovorni sami. Za ta namen lahko sklenemo kasko zavarovanje, ki pa ni obvezno zavarovanje in ga lahko vsak sklene po svoji želji.

Zavarovalne vsote so se pri zavarovanju AO v zadnjih letih nekoliko spreminjale, saj so se usklajevale z evropskimi. S 1.1.2012 so se dokončno uskladile in znašajo 1 mio. € za škodo na stvareh in 5 mio. € za škodo zaradi smrti, prizadetega zdravja in telesnih poškodb.

Ne glede na to, pri kateri zavarovalnici v Sloveniji boste skleniti zavarovanje AO, bodo minimalne zavarovalne vsote enake, saj so zakonsko predpisane. Pri nekaterih zavarovalnicah lahko zavarovalne vsote tudi povišamo. Cena za višje zavarovalne vsote je samo nekoliko višja, kot je za minimalne.