≡ Menu

Osnovno avtomobilsko zavarovanje

Kadar govorimo o osnovnem avtomobilskem zavarovanju se moramo zavedati, da je to eno izmed najbolj podobnih zavarovanj, ki jih imajo v ponudbi različne zavarovalnice. Kritje, ki ga pokriva osnovno avtomobilsko zavarovanje je enako pri vseh zavarovalnicah in ne glede na to, kje ga sklenemo, bomo imeli pri njem enaka kritja.

Tako vam bo osnovno zavarovanje krilo škodo na stvareh, ki jih boste lastniku poškodovali s svojim avtomobilom, To bo v višini do največ 1 mio. €. Prav tako pa vam to zavarovanje krije škodo za poškodovanje in smrt ljudi ter njihovega prizadetega zdravja. To v višini do 5 mio. €.

Obvezno avtomobilsko zavarovanje, kakor mu tudi pravimo, vas bo tako zaščitilo pred škodo, ki jo povzročite nekomu drugemu in bi v nasprotnem primu za njo morali odgovarjati sami oz. jo plačati sami. Mislite da so zavarovalne vsote dovolj visoke ali bi bilo potrebno, da se še nekoliko povišajo?