≡ Menu

Polni kasko

Polni kasko je ime za najboljše kasko zavarovanje, ki ga ima določena zavarovalnica. V zadnjem času so se začela pojavljati tudi druga imena za takšno obliko kasko zavarovanja, a imamo s tem v mislih zavarovanje, ki krije največje število nevarnosti. Polni kasko tako zajema krajo, točo in prometno nesrečo, kot najpomembnejša kritja, ki so za večino ljudi najbolj zanimiva.

Zraven teh kritij, je pri polnem kasku krit tudi vandalizem, nadomestno vozilo in še nekaj manj pogostih zavarovalnih kritij.

Delne kasko kombinacije

Pri polnem kasku je pomembno, da so zraven dodatno krite tudi delne kombinacije, v kolikor niso zajete že v polnem kasku. To pomeni, da imamo pri kasko zavarovanju krito tudi škodo za uničena stekla, ogledala in svetlobna telesa, škodo zaradi divjadi in domačih živali ter škodo, ki nam jo nekdo povzroči na parkirišču.

Zaradi teh malih škod se nam veliko krat ne splača koristiti polnega kaska oziroma kriti tega iz kasko zavarovanja, zato je pomembno da imamo dodatno zavarovanje tega preko delnega kaska. V tem primeru prav tako ne smemo izgubiti bonusa, saj bi v tem primeru v naslednjem letu plačali več za kasko zavarovanje.

Odbitna franšiza

Druga pomembna stvar pri polnem kasko zavarovanju je odbitna franšiza. To je znesek, ki ga v primeru škode plačamo sami. Pomembno je, da se seznanimo v katerih primerih  bomo plačali del škode sami in v kakšnem znesku. Velika razlika je namreč v tem ali plačamo 150€  ali 600€. Večina škod je namreč manjših, tako da nam kasko zavarovanje v takem primeru sploh ne bi koristilo. Odbitna franšiza je zato še kako pomembna in razlika v franšizi je lahko odvisna od tega ali boste celotno škodo krili sami ali bo kakšen del plačala zavarovalnica.