≡ Menu

Splošno kasko zavarovanje

Poznamo več različnih oblik kasko zavarovanja. Običajno imajo zavarovalnice kasko zavarovanje oblikovane v pakete, ki zajemajo različne oblike kasko zavarovanja. Pri nekaterih zavarovalnicah predstavlja to več kritij, kot pri drugih.

Pri zavarovalnici Tilia krije splošni kasko nekatere pogoste nevarnosti, a na drugi strani ne krije kraje, ki je prav tako ni možno dodati, kot obliko dodatnega zavarovanja, tako kot je včasih možno dodati nekatere drugi delne kombinacije. Zato je takšno zavarovanje primerno za tiste, ki ne želijo kasko zavarovanja proti kraji. Splošni kasko se pri Zavarovalnici Tilia sklepa bolj redko, kot na primer polni kasko, ki zajema bistveno več kritij kot splošni.

Pri drugih zavarovalnicah je lahko kraja všteta že v splošnem kasku, a je zaradi tega višja tudi cena, saj več kritij pomeni višjo ceno.