≡ Menu

Zavarovalnice za avtomobilsko zavarovanje

Glede na število avtomobilov v Sloveniji, je logično, da je tudi ponudba avtomobilskih zavarovanj pestra. Tako lahko sklenete avtomobilsko zavarovanje pri več zavarovalnicah. Ponudba med zavarovalnicami se nekoliko razlikuje, tako da je dobro pred prvo sklenitvijo avtomobilskega zavarovanja in pri vsaki obnovi, ko želimo spremeniti zavarovanje, malo preveriti konkurenco in ponudbo pri drugih zavarovalnicah za avtomobilska zavarovanja.

Kljub temu pa vse zavarovalnice ne ponujajo avtomobilskega zavarovanja, saj so nekatere specializirane bolj ozko. Avtomobilsko zavarovanje lahko sklenete pri naslednjih zavarovalnicah.

  • Zavarovalnica Tilia
  • Zavarovalnica Triglav
  • Zavarovalnica Maribor
  • Zavarovalnica Adriatic Slovenica
  • Generali zavarovalnica
  • Grawe zavarovalnica
  • Zavarovalnica Ergo

Na strani bomo spremljali ponudbo drugih zavarovalnic in tako predstavili nekatere njihove posebnosti in ugodnosti. Tako boste lahko našli razlike med njimi in povprašali za tisto avtomobilsko zavarovanje, ki bo za vas najbolj primerno.

Za izračun avtomobilskega zavarovanja se odpravite na prvo stran.