≡ Menu

Razlika med Popolnim in Osnovnim kasko paketom

Bistvena razlika med Popolnim in Osnovnim kasko zavarovanjem je kritje nevarnosti, ki jih paket zajema. Popolni kasko krije vse nevarnosti uničenja, izginitve ali poškodovanja vozila zaradi najrazličnejših vzrokov. Vključuje vse delne kombinacije (divjad, parkirišče,…) prav tako krije stroške nadomestnega avtomobila in prevzem rešenih delov.

Osnovni kasko pa je primeren za zavarovance, ki želijo zavarovanje prilagoditi svojim potrebam. Krije osnovne nevarnosti kot so: požar, potres, poplava, prometna nesreča, … Prav tako povrne stroške nadomestnega avtomobila. Ob doplačilu pa lahko zavarovanec doda ostale nevarnosti kot so: vandalizem, kraja, toča, … Možno je dodati tudi kombinacije delnega kaska, ki so: ogledala, svetlobna telesa, stekla, parkirišče, divjad, …